Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu jest publiczną uczelnią wyższą.

Misją Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu jest pozyskiwanie i transfer wiedzy dla kreowania przedsiębiorczości i kultury. Powinnością naszej Uczelni jest budowanie przestrzeni interesów w przekazywaniu i zastosowaniu wiedzy oraz generowanie impulsów do stymulowania rozwoju kultury i sportu. Celem Uczelni jest kształcenie i doskonalenie studentów, słuchaczy i uczestników szkoleń, w celu uzyskania wysoko kwalifikowanych kadr profesjonalistów o uznanych w środowisku pracodawców kwalifikacjach, w obszarach nauk społecznych, humanistycznych, technicznych oraz medycznych, w ścisłym związku z potrzebami rynku pracy, na drodze stwarzania, w procesie organizowania kształcenia, dogodnych warunków dla studiowania młodzieży, w tym niezamożnej i pochodzącej z małych miejscowości regionu, a także osobom pracującym zawodowo, poprzez kształcenie przemienne, elastyczną organizację studiów, uznawanie efektów uczenia się lub kształcenia poza uczelnią, indywidualizację studiów, pomoc materialną i społeczną, budowanie przyjaznej atmosfery studiowania, rozwijanie kontaktów zawodowych krajowych i zagranicznych oraz umacnianie wysokiej pozycji uczelni i miasta Wałcza jako ważnego miasta akademickiego w regionie. Absolwent PWSZ ma reprezentować dużą wartość na rynku pracy, w wyniku zdobycia współczesnej wiedzy i utrwalenia wymaganych w zawodzie umiejętności.

Strategia Uczelni

Kadra pracująca w PWSZ w Wałczu to specjaliści z odpowiedniej dziedziny, z praktyką zawodową. Na zajęciach stosowane są nowoczesne pomoce naukowe. Edukacja odbywa się w niewielkich grupach, adekwatnych do formy i treści przeprowadzanych zajęć. Dużą rolę w procesie edukacji spełniają kontakty studentów z praktyką - zarówno w zakresie obowiązkowych, 3 miesięcznych praktyk zawodowych, jak i podczas wyjazdów zagranicznych i staży w firmach na terenie Polski.

Przestrzeń edukacyjną Uczelni stanowią budynki przy ul. Bydgoskiej 50 oraz przy ul. Wojska Polskiego 99, gdzie lokalizację znalazł uczelniany kampus.

Oferujemy studia w systemie stacjonarnym (bezpłatne bez względu na wiek kandydata) i niestacjonarnym. Studia te, to 3-letnie studia zawodowe kończące się nadaniem tytułu licencjata i 3,5-letnie studia inżynierskie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Nasza Uczelnia oferuje również studia podyplomowe, kursy i szkolenia.

Oferowane przez Uczelnię kierunki dostępne są w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Studenci wszystkich kierunków oraz absolwenci, mają także możliwość uzyskania kwalifikacji pedagogicznych w ramach uczelnianego Studium Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego.

Studia na naszej Uczelni pozwalają nabyć wiedzę i zdobyć umiejętności praktyczne, niezbędne, przede wszystkim, do wykonywania zawodu, co zapewnia naszym absolwentom większą konkurencyjność na rynku pracy. Nasi absolwenci mają uprawnienia do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) na innych uczelniach, czemu zresztą sprzyjają mocne związki z Uniwersytetem Szczecińskim, czy z Politechniką Koszalińską, skąd pochodzi wielu nauczycieli akademickich naszej Uczelni.

Interesariusze i Partnerzy Biznesowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu:

  • doradzają,
  • kształtują koncepcję kształcenia,
  • umożliwiają praktyki i warsztaty,
  • prowadzą z Uczelnią wspólne projekty,
  • są doświadczeni,
  • są miłymi ludźmi.
Programs taught in:
  • Polish

This school also offers:

Bachelor

University of Applied Sciences in Wałcz

The fundamental assumption of the study Administration is a synergy of knowledge, skills and competences from different disciplines, and needed to play an active role of ... [+]

direction of Administration

The fundamental assumption of the study Administration is a synergy of knowledge, skills and competences from different disciplines, and needed to play an active role of the professional and social work in the structures of local government and government structures that create and support entrepreneurship and social activity, as well as performing tasks for the protection of security and public order.

Specialties run during the study:

local government security administration

Available in alternating training (free college dual versions afternoon and Saturday).

Students and graduates of all majors have the opportunity to obtain a teaching qualification, entitling the teaching in schools of all types, in accordance with applicable law. ... [-]

Poland Walcz
October 2019
Polish
Full-time
3 years
Campus
Read more in English
University of Applied Sciences in Wałcz

In the current job market there was a need for staff with new standards of engineering skills. Our institute, in response to the demand of the labor market, education pro ... [+]

Direction of Management and Production Engineering

In the current job market there was a need for staff with new standards of engineering skills. Our institute, in response to the demand of the labor market, education professionals from the management and production engineering. Knowledge of the management is no longer enough. Companies need people who have the education combining problem solving with knowledge of the entire production cycle of the product or services. Employers are looking for staff knows the specifics of a particular industry, literate analyze information resources, to resolve the issues in the field of production technology. Our graduates are people with the ability to solve problems of management and production engineering with the help of computer systems.... [-]

Poland Walcz
October 2019
Polish
Full-time
Part-time
3 years
Campus
Read more in English
University of Applied Sciences in Wałcz

Faculty of Finance and Accounting students gain theoretical and practical knowledge in finance and accounting as well as the functioning of financial institutions, insura ... [+]

Finance and Accounting

Faculty of Finance and Accounting students gain theoretical and practical knowledge in finance and accounting as well as the functioning of financial institutions, insurance and banks. The aim of the study is to prepare the student to the professional needs of the labor market. Students learn about the functioning of systems in the field of finance and accounting and the functioning of businesses and financial institutions.

They gain competence in the handling of these systems and making financial decisions. They gain skills in analysis and forecasts of basic economic phenomena and the economic-financial entities. In the education process we pay special attention to the creation of self-reliance and responsibility, which features are particularly appreciated among employers and necessary in running your own business.... [-]

Poland Walcz
October 2019
Polish
Full-time
3 years
Campus
Read more in English
University of Applied Sciences in Wałcz

Within the Pedagogy field, which integrates social sciences and the humanities, qualified teachers and educators are prepared, who will also be animators of social life, ... [+]

Direction of Pedagogy

Within the Pedagogy field, which integrates social sciences and the humanities, qualified teachers and educators are prepared, who will also be animators of social life, culture - its dissemination and development in the social environment. This contributes to the creation of new elites and social leaders. Direction prepares to work with people of all ages (children, adolescents, adults, older people), as well as diverse needs, meeting social expectations and pointing to the value of the difference, and the humanistic importance of supporting the weaker and requiring special educational activities. Through individualization, friendly atmosphere and material help, it creates favorable conditions for studying for adolescents and adults, especially those for whom access to large academic centers is impeded or impossible.... [-]

Poland Walcz
October 2019
Polish
Full-time
3 years
Campus
Read more in English
University of Applied Sciences in Wałcz

In Computer Science in Business and Administration students acquire knowledge in the field of computer science in the wider management, public safety and administration. ... [+]

Computer Science in Business and Administration

In Computer Science in Business and Administration students acquire knowledge in the field of computer science in the wider management, public safety and administration. In addition to general economic knowledge, studies will provide graduates with the skills of practical use of IT tools to support the needs of business and administrative processes.

Students can independently create new software using modern programming languages, database design, use modern information technologies in the area of ​​e-business, participate in the implementation of projects and manage, participate in the processes of computer-aided management. During his studies prepare students for exams specialized in the field of Information Technology by the standards of CISCO: CCNA, CCNP. The advantage of studying practical education process carried out for the needs of professional soldiers.... [-]

Poland Walcz
October 2019
Polish
Full-time
3 years
Campus
Read more in English
University of Applied Sciences in Wałcz

A graduate will be equipped with knowledge and skills to enable him to work with a didactic educational, promote healthy behaviors, independent planning and organizing ph ... [+]

Direction of Physical Education

Professional studies degree majoring in Physical Education last 3 years (6 semesters) and leads to vocational Bachelor. Depending on the chosen specialization, the graduate will be prepared, among others, to work as a physical education teacher and football coach.

A graduate will be equipped with knowledge and skills to enable him to work with a didactic educational, promote healthy behaviors, independent planning and organizing physical activity in social groups, as well as with individual customers.

Depending on the specialization, students have a number of practices, m.in .: schools, sports clubs, sports centers and recreation or partly in the form of volunteer work (eg. as in 2014 - taking part in the World Championships in men's volleyball).... [-]

Poland Walcz
October 2019
Polish
Full-time
3 years
Campus
Read more in English